fbpx
Polub nas!
Strefa klienta
Polub nas!
strona główna / Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Drodzy Klubowicze!

Mamy dla Was wspaniałą wiadomość!

Cieszymy się, że możemy przekazać Wam dobre wieści. Wiemy, że długo czekaliście na ten moment. Jednak przetrwaliśmy to razem i wracamy do Was z nową energią.

Po dokonaniu oceny prawnej, podjęliśmy decyzję o dostosowaniu zakresu usług naszych siłowni. Nasze kluby zostaną otwarte od 11 grudnia 2020r., od godziny 6.30 rano!!!

Serdecznie Was prosimy zatem o dokładne zapoznajcie się z poniższymi informacjami.

Chcielibyśmy Was poinformować, iż w dniu 28 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091). Rozporządzeniem tym zostały wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia mające na celu walkę z epidemią COVID-19. Część z tych ograniczeń dotyczy również klubów fitness.

W związku z tym Sieć Klubów INTERFIT CLUB zobowiązana jest do tego, aby dostosować działalność prowadzonych przez siebie Klubów do obowiązków wynikających z powyższego rozporządzenia.

W związku z tym informujemy, iż stosownie do ograniczeń wynikających z powyższego Rozporządzenia, od dnia 11 grudnia 2020 r. aż do odwołania lub zmiany tych ograniczeń, korzystanie z Klubów, będzie możliwe na opisanych poniżej zasadach.

1. Każdy Klub INTERFIT CLUB jest dostępny wyłącznie dla:

a. Uczestników zajęć sportowych (zwanych dalej zajęciami) prowadzonych przez Instruktorów/trenerów zgodnie z harmonogramem (zajęcia fitness, zajęcia siłowe, wydolnościowe i sprawnościowe prowadzone przez instruktorów lub trenerów w wydzielonych strefach)

b. Osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego (wzór oświadczenia dostępny w recepcji klubu i tutaj)

c. Osób przygotowujących się do zawodów sportowych innych niż organizowane przez INTERFIT CLUB (opcja dla osób przygotowujących się do wzięcia udziału w zawodach sportowych, których organizatorem nie jest Sieć Klubów INTERFIT CLUB oraz dla osób biorących udział w amatorskiej lub profesjonalnej rywalizacji sportowej) – wzór oświadczenia dostępny jest w klubie oraz tutaj

d. Osób przygotowujących się do zawodów INTERFIT CLUB Challenge (opcja dla osób, które zadeklarowały swój udział w tych zawodach sportowych organizowanych przez Sieć Klubów INTERFIT CLUB i przygotowują się do wzięcia w nich udziału – regulamin zawodów dostępny w recepcji klubu oraz w Strefie Klienta, deklaracja uczestnictwa – dostępna w recepcji klubu i tutaj)

2. W trosce o bezpieczeństwo Klubowiczów zapewniamy, że cały klub wraz z obsługą stosuje się do aktualnych zaleceń i obostrzeń sanitarnych. Z tego powodu postanowiliśmy utrzymać limit osób obecnych w klubie: jedna osoba na 10m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m dystansu.

3. Zajęcia dostępne są dla wszystkich Klientów po wcześniejszym zapisaniu się na nie.

4. Ofertę Zajęć przygotowaliśmy tak, aby każdy Klubowicz znalazł Zajęcia odpowiadające jego oczekiwaniom.

5. Zajęcia dostępne są w godzinach otwarcia każdego Klubu i zgodnie z grafikiem Zajęć dostępnym na stronie INTERFIT CLUB w zakładce „AKTUALNY GRAFIK ZAJĘĆ”. Uwaga teraz na wszystkie dostępne zajęcia obowiązują zapisy!

6. Uczestnictwo w wybranych Zajęciach jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zapisania się na dane Zajęcia:

a. Na Zajęcia organizowane na Sali fitness, Indoor Walking oraz w Strefie Funkcjonalnej poprzez Strefę klienta lub na Recepcji;

b. Na zajęcia organizowanie w 4 strefach: Strefa Cardio/HIIT /Indoor walking; Strefa maszyn izotonicznych/ izolowanych; Strefa crossfit/funkcjonalna; Strefa wolnych i półwolnych ciężarów można zapisać się tylko na Recepcji przed rozpoczęciem danych zajęć. Nie ma możliwości wcześniej rezerwacji tych zajęć.

7. Po przekroczeniu w danym Klubie limitu osób, które jednocześnie mogą w nim przebywać a wskazanego w pkt. 2. powyżej, zapisanie się na dane Zajęcia w tym klubie nie będzie możliwe.

8. Klubowicz może zapisać się na więcej niż jedne Zajęcia, w tym również następujące po sobie. Prosimy o nienadużywanie tego prawa, dzięki czemu wszyscy Klubowicze będą mogli korzystać z Zajęć. W tym zakresie w mocy pozostają zapisy Regulaminu Świadczenia Usług INTERFIT CLUB.

9. Każde Zajęcia zaczynają się o godzinie wskazanej w Grafiku zajęć (aktualny harmonogram i czas trwania jest dostępny na stronie INTERFIT CLUB u w zakładce „AKTUALNY GRAFIK ZAJĘĆ” oraz na tablicy w klubie).

10. Spóźnienie się na Zajęcia nie pozbawia prawa do uczestnictwa w wybranych Zajęciach, lecz nie daje prawa do ich przedłużenia o czas spóźnienia – dotyczy zajęć organizowanych w strefach:

Strefa Cardio/HIIT/Indoor walking

– Strefa maszyn izotonicznych/ izolowanych

– Strefa crossfit/funkcjonalna

– Strefa wolnych i półwolnych ciężarów

11. Zajęcia prowadzi trener lub Instruktor osobiście.

12. Każde Zajęcia prowadzone są na danej Strefie treningowej, w związku z czym zaleca się, aby uczestnicy w ich trakcie nie przemieszczali się do innych stref.

13. Po każdych Zajęciach obowiązuje 15 minutowa przerwa, podczas której zalecane jest, aby wszyscy uczestnicy Zajęć opuścili Strefę treningową.

14. W związku z tym, iż Zajęcia mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności, podczas Zajęć na sali ćwiczeń mogą przebywać tylko ich uczestnicy, instruktor lub trener. Ograniczenie to nie dotyczy osób wskazanych w pkt. 1. ppkt. b, c i d powyżej.

15. Wstęp do Klubu INTERFIT CLUB dla Klientów nieuczestniczących w Zajęciach jest możliwy pod warunkiem dostarczenia do pracowników recepcji Klubu pisemnego oświadczenia:

a. o uprawianiu sportu w ramach współzawodnictwa sportowego;

b. o przygotowywaniu się do zawodów organizowanych przez INTERFIT CLUB „INTERFIT CLUB CHALLENGE”, które odbywać się będą dnia 26 października 2021r. lub innych zawodów nieorganizowanych przez INTERFIT CLUB.

16.Oświadczenia o uprawianiu sportu w ramach współzawodnictwa sportowego oświadczenia o przygotowywaniu się do zawodów sportowych dostępne są w recepcji Klubu oraz do pobrania tutaj. Każdy klient, który chce skorzystać z tej opcji korzystania z klubu musi dostarczyć takie oświadczenie podpisane przez siebie lub jeśli nie jest osobą pełnoletnią również przez swojego opiekuna prawnego.

17. Godziny otwarcia naszych klubów pozostają bez zmian!

18.Dodatkowo w każdym klubie zostaje wprowadzona przerwa techniczna w godzinach 13:00 do 13:30 codziennie.

19. Wszystkie umowy członkowskie z dniem 11 grudnia 2020r. zostają odwieszone oraz zostaje wznowiony proces pobierania opłat członkowskich.

20. Dbając o zdrowie wszystkich Klientów oraz obsługi naszych Kubów przypominamy o:

a. zachowaniu dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m od pozostałych uczestników Zajęć i innych klientów;

b. dezynfekcji rąk przy wejściu do Klubu oraz dezynfekcji sprzętu po każdorazowym użyciu (środki dezynfekcji dostępne w całym klubie)

c. przypominamy także o stroju sportowym, zmiennym sportowym obuwiu oraz ręczniku do treningu;

d. realizowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust przy wejściu do Klubu, w ciągach sanitarnych i komunikacyjnych oraz w szatniach (podczas zajęć i treningów możesz ćwiczyć bez maseczki)

e. dbajmy o komfort wszystkich. Zachęcamy Was do udziału w zajęciach sportowych także w ciągu dnia gdy obłożenie klubów jest zazwyczaj najmniejsze.

f. pozostaniu w domu, jeśli czujesz się źle lub masz podwyższoną temperaturę.

Informujemy również, że powyższe zasady stanowią realizację obowiązków nałożonych na Sieć Klubów INTERFIT CLUB przepisami powyższego rozporządzenia Rady Ministrów. Nasze kluby spełniają te wymagania oraz wzorowo zachowują standardy bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych. Pamiętajcie, że dobry trening to bezpieczny trening!

Do zobaczenia! Czekamy na Was!

TEAM INTERFIT Club